ELIA’S

tilblivelse

Før Elia blev til virkelighed

Hvis man opfatter »The Gate« og »Borderline Warrior« som de to yderfløje i et vældigt triptykon om menneskets stræben efter at bestemme og overvinde sin angst for det ukendte, så udgøres den monumentale midterfløj af et endnu ikke realiseret projekt.

Det er kun værket, som ikke er fuldført. Ideen til projektet har allerede foreligget længe. Men ideen til titlen kom lige så pludseligt og overrumplende som indskydelsen til de foregående værker. Cronhammar vidste på daværende tidspunkt ikke, hvem denne »Elia« var. Han slog efter i et leksikon og fandt en henvisning til en beretning i Bibelen om en hellig mand og en åbenbaring. Beretningen står i Anden Kongebog og handler om profeten Elias’ himmelfart, om hvordan en ildvogn og ildheste kom og hentede Elias midt i et rasende stormvejr og førte ham til himmels. Navnet passede til projektet, som havde de to aldrig været adskilt.

Meget af det, som Cronhammar hidtil har lavet, har været bundet af udstillingsrummet. Gulvet – og rummet – har altid tvunget ham til indrømmelser og kompromisser. »Elia« derimod sprænger alle fysiske rammer og definerer sine egne. Det er det første af Cronhammars værker, der er tænkt som en udendørs installation – og vel at mærke som en installation af så gigantiske dimensioner, at der efter hans eget udsagn skal en mindre atombombe til at flytte den.

I fuldvoksen stand vil »Elia« ligne et vulkankrater, hvis profil tilnærmelsesvis er konveks. Men den har også mindelser om et inkatempel, en fabrik og et atomkraftværk. Grundplanen er en cirkel med en radius på tredive meter. Som med »The Gate« er man nødt til at bestige værket for at opleve det. Adgang til »mundingen« kan ske fra fire trappeforløb, der set ovenfra danner et ligebenet kors. Hele monumentet har form som toppen af en mægtig kugleskal af sort stål, der løfter sig elleve meter over jorden og øverst krones af fire stålsøjler over et kvadrat med en side på ti meter. Søjlerne afsluttes i kupler med rødt lys og lynspir. De øverste platforme er forbundet med søjlerne med et rækværk, hvorfra man kan se ned i skallens indre.

 

 

For fra skaktens dyb vil en tilfældighedsgenerator med uberegnelige mellemrum spy en mange meter høj gasflamme op, som når en vulkan slynger lava op af sit krater, eller skærsilden afgiver sin hedeste ånde. Men der er mere til det end varmen og synet, idet bunden eller soklen i »Elia« er formet som en parabol af asfalt. I et uvejr skal parabolen opfange og koncentrere himlens torden og sende den tilbage, hvor den kom fra. Da vil man føle det, som om kræfter i jordens indre forbinder sig med himlens ild for at vise, at det hele hænger sammen over hovederne og under fødderne på os, og at vi kun tør betragte os selv som en meget lille del af den store helhed, vi kalder universet.

Mennesket er stadig en betaget tilskuer til det ufattelige og forunderlige mysterium, som tilværelsen er. Betaget, overvældet og rystet langt ind i sin sjæl. Sådan har det været siden historiens begyndelse. Og sådan er det stadig i starten af det 21. århundrede, og hvad der eventuelt måtte følge efter.


Sponsorer

Byggros A/S

Springstrup 11, 4300 Holbæk

KPC Byg A/S

Merkurvej 601, 7400 Herning

Midtconsult A/S

Viborgvej 1, 7400 Herning

HME ApS

Virkelyst 24A, 7400 Herning

IBF

Lysholt Allé 4, 7430 Ikast

4K Beton A/S

Sandagervej 15, 7400 Herning

Uponor A/S

Fabriksvej 6, 9560 Hadsund

NCC Danmark A/S

Kærvej 1, 7400 Herning

Brunsgaards Byggecenter A/S

Sandagervej 17, 7400 Herning

KK-Electronic A/S

Cypresvej 6, 7400 Herning

Desitek A/S

Rebslagervej 5, 5471 Søndersø

Bladt Industries A/S

Nørredybet 1, 9220 Ålborg Ø

Midt Marketing A/S

Gl. Skolevej 1, 7400 Herning

Rambøll

Fredensgade 14-18, 7400 Herning

Gunnar Kristensen VVS A/S

Viborgvej 77, 7400 Herning

Fastrup Grusgrav ApS

Rugmarken 9, 7400 Herning

Vognmand E. Søndergaard

Åkirkebyvej 3, 7400 Herning

Freddy’s Smede-& Maskinværksted

Krøjgårdsvej 23, 7400 Herning

Hammerum El A/S

Frølundvej 40, Hammerum, 7400 Herning

Hollensen Kedelfirma A/S

Drejervej 22, 7451 Sunds

gr3 A/S

Gl. Skolevej 1, 7400 Herning

Entreprenør- og Ingeniørfirma Svend Pedersen

v/Peter Hansen, Sandagervej 30, 7400 Herning

Jysk Armering ApS

Hedelandsvej 19, 7400 Herning

Vognmands-forretning Richard Andersen & Sønner A/S

Granvænget 15, 7400 Herning

Mediehuset Herning Folkeblad A/S

Østergade 25, 7400 Herning

Barry & June O’Loughlin

Eduvise Ltd., Ireland

Landinspektør Centret A/S

Nygade 46, 7400 Herning


Støtte

Foreningen Elia

Fonde, institutioner og enkeltpersoner:

 • Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til Humanitære og Kulturelle formål
 • År 2000 fonden
 • Ringkøbing Amt
 • Statens Kunstfond
 • Ny Carlsbergfondet
 • Ege Fonden
 • Ole Kirks Fond
 • Hans Foxbys Fond
 • Herning Folkeblad Fond
 • Politikken fonden
 • Tandlæge Klaus Lytzhoft
 • Poul Ib Henriksen Fotografi
 • Dansk Transfertryk a/s
 • Tuborgfondet
 • Midtjysk Skole- og Kulturfond
 • S.A. Skaks Fond
 • Franck Geoteknik
 • Bjørn Christensen
 • Odense Stålskibsværft A/S
 • Realkredit DK A/S
 • J. Pagh Mørup A/S
 • Lysgaard Fonden
 • UniDanmark Fonden
 • Jyllands Posten Fond
 • Sydbank A/S
 • Midtbank
 • Jyske Bank
 • Den Danske Bank Fond
 • Dansk Metal
 • BG Bank Fondene
 • Bonus Fonden
 • Poul Kristensen Grafisk Virksomhed
 • Broløs Grafisk Form og Tryk APS
 • Gunnar Merrild Fotografi
 • Dahl
 • Thygesen Textile Group A/S
 • Hammerum Herreds Spare- og lånekassefond
 • Nr. Snede fl. Sogne Brandforsikring Fond
 • HIH A/A
 • Teko-Center Danmark
 • HJC VVS
 • Martin Pedersen Strømpefabrik A/S
 • C.C Contractor
 • Friendtex A/S
 • Midtjydsk Elektro A/S
 • Herning Seminariums Kunstfond
 • Nils Damgaard
 • Hydromann A/S
 • H.A.C Artpaint
 • Sanistål A/S
 • Donstoker A/S
 • Zethner-Møller & Lindahl
 • Multi Support
 • EDC Mælgerne
 • Midt Factoring A/S
 • Kvik Holding
 • BDO ScanRevision A/S
 • Fagbladsgruppen A/S
 • Ringkøbing Landbobank A/S
 • Tandl. Birthe og Peder Kold ApS & Kirsten Elkjær-Holm
 • Nykredit
 • Hammerthor
 • Herning Håndværker og Industriforening Fond
 • Louis Skilte
 • Lydkompag9et A/S
 • Peter Nielsen
 • DSB

Kontant støtte

Herning Kommune har velvilligt stillet grund til rådighed.

Alle fotos af ELIA er taget af Christina Capetillo.
Alle fotos af tilblivelsen er taget af Gunnar Merrild

Copyright © 2021 ELIA - CVR: 37573175 - Hjemmesiden er lavet af Samuraj