Management

Henrik S. Stamp

Fhv. retspræsident

Mads Bille

Organist

Jørgen Krogh

Direktør for By, Erhverv og Kultur

Ingvar Cronhammar

Billedhugger

Holger Reenberg

Museumsdirektør, HEART

Bjarne Krog-Jensen

Fhv. direktør for Boligselskabet Fruehøjgård

Nils Damgaard


Secretariat of the ELIA Foundation

Charlotte Sørensen

Tlf. 96 28 85 16
Mail: bekcs@herning.dk

Photos of ELIA by Christina Capetillo
Photos of the creation by Gunnar Merrild

Copyright © 2021 ELIA

Alle billeder er taget af Christina Capetillo

Copyright © 2018 ELIA