Skulpturens udformning fremgår af snittegningen ovenfor.

Den udvendige krumme overflade er udformet som en kuglekalot med en kuglediameter på 88 m.
Kuglekalottens diameter ved skæring med terræn er 60 m.

I kuglekalotten er mod hvert af de fire verdenshjørner indbygget 10 m brede trapper. Trapperne er med meget store trin (ca. dobbelt mål i forhold til en normal trappe).
Trapperne ender i en platform ca. 11 m over terræn.
Fra platformene kan man gennem en 10x10 m stor åbning i kuglekalotten se ind i skulpturens indre.

I hjørnerne mellem trapperne er anbragt fire søjler, der ca. 32 m over terræn ender i en rød kuppel, der er belyst fra undersiden og forsynet med lynspir.
Den indvendige bund i skulpturen udføres som en kuglekalot med en kuglediameter på ca. 220 m, hvilket giver en dybde i skulpturens midte på 4 m under terræn.
Bunden i skulpturen udføres i asfaltbelægning.
Den udvendige kuglekalot med trapperne og de 4 søjler udføres i stål. Alle synlige overflader males i en sort farve.

Midt imellem de 4 søjler monteres en 5. søjle, hvori gasbrænderen placeres ca. 2 m under den øverste platform.
Gasbrænderne sender med tilfældige intervaller en ildsøjle med en diameter på ca. 1 m og en højde på ca. 8,4 m op mellem søjlerne.
Gasflammen udløses med tilfældige intervaller af en computer styret af sensorer - een gang inden for en 18 døgns periode.
Flammen brænder hver gang i ca. 25 sekunder.
Søjlerne jordforbindes, så de kan fungere som opfangere af lynnedslag.
Ved. evt. lynnedslag opstår en kraftig resonansvirkning i skulpturens indre hulrum.

Adgang for servicepersonel til skulpturens indre etableres via døre i 2 af trappeforløbene.

ADVARSEL!

Af hensyn til eventuelle misforståelser skal det understreges, at det er forbundet med absolut livsfare at opholde sig på eller nær ved skulpturen i tordenvejr.