ELIA

Overfladebehandling

Ståloverflader

De enkelte stålelementer sandblæses og rustbeskyttes med 15-20 my zinkprimer. Efter samling af delsektioner på værksted repareres denne forbehandling på tilsvarende vis i alle samlinger.
Når stålkonstruktioner er opstillet og alle samlinger er færdige gentages ovennævnte reparationer af forbehandlingen før slutbehandlingen. Denne består af min. 30 my epoxypolyuretan eller acryl, som påføres i tre lag på alle udvendige og indvendige flader. Stålsøjler behandles tilsvarende før opstilling.
Den beskrevne behandling vil maksimalt have en levetid på 15-20 år, forudsat at eventuelle skader repareres helt konsekvent.

Gasflamme

Tekniske specifikationer for gasflammen findes i rapport fra Naturgas Midt-Nord, som har foretaget gastekniske og sikkerhedsmæssige beregninger.